TV3

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/ze-garcia-i-ester-ferrando-dos-estils-molt-diferents-a-la-080/video/5723259/#